Elinsan Çevre > Ölçümler

Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri

– Bacada O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,

– Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü,,

– Bacada Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,

– Bacada Hız-Debi Ölçümü,

– Bacada İslilik Ölçümü,

– Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,

– Bacada Uçucu Organik Gaz (VOC) Emisyonlarının Ölçümü,

– Bacagazı Sıcaklık Ölçümleri,

– Bacada Yoğuşma Noktasının (Dew Point) Belirlenmesi,

– Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,

– Bacada Flor ve Klor Emisyonlarının Belirlenmesi,

– Yakma Tesisleri, Gaz ve Toz Arıtma Sistemleri Verimlilik ve Performans Ölçümleri.

Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri

– Havada Askıda Katı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri,

– Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri,

– Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları.

Gürültü Ölçümleri

– Gürültü İzin Belgesi Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması,

– ÇED Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması,

– Tesis Dışı Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması.