Elinsan Çevre > Madencilik

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” uyarınca faaliyet sahiplerinin yükümlülüğü olana ÇED ve PTD sürecinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planını’nın hazırlanması ve İl Çevre Orman Bakanlığı ya da Müdürlüğü’ne sunularak takibi ÇED Yeterlilik Belgesine sahip firmamız tarafından yürütülmektedir.

Bu yönetmelik orman alanı dışındaki alanlarda sürdürülen ya da sürdürülebilecek faaliyet için geçerli olup, orman alanlarındaki faaliyetler de proje sahibi onaylanmış rehabilitasyon projesini İl Çevre Müdürlüğü’ne sunmakla yükümlüdür.

Çevre Yönetim Planı

08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği uyarınca orman sayılan alanlar dışındaki yerlerden kum, çakıl ve benzeri maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alınması, işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esaslar ele alınmıştır.

Bu yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken Çevre Yönetim Planı İşletme faaliyetleri ile ilgili çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıkların bertarafının nasıl yapılacağını belirten yönetim planı uzman mühendis kadromuzla proje ve faaliyetlerimizin ÇED sürecinde tarafımızdan hazırlanmaktadır.